/ 2 نظر / 37 بازدید
mahdiss501

اجی راسته یونگی ابان میره سربازی؟؟؟[نگران][نگران]داداچم گناه داره... وای نمیدونی چه ذوق مرگ شدم وقتی دیدم یونگی چندتا اهنگه دابلو تو البومش هس...هنو دان نکردم...ولی دارم سکته میکنم[قلب]

zeinab

وااااااااااااااااااااااااااای چقد خوشگله...